Academia comună de dezvoltare.


În domeniile sale de activitate, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește funcțiile de: planificare strategică; reglementare și aprobare; reprezentare; autoritatea statului în domeniile sale de activitate; administrare; implementarea și gestionarea programelor finanțate din surse europene, naționale, precum și din alte surse stabilite din punct de vedere juridic; monitorizare și control; coordonare; certificare pentru programele de cooperare transfrontalieră Atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt implementate direct sau prin intermediul unor organisme tehnice, autorități sau instituții publice specializate subordonate, coordonate sau sub autoritatea ministerului, altor autorități împuternicite sau societăți comerciale, conform legii.

MDRAP îndeplinește orice alte atribuții în domeniile sale de activitate stabilite prin acte normative și colaborează cu celelalte ministere și organisme specializate subordonate Guvernului, autorități locale, alte instituții și autorități și, potrivit legii, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice.

Academia comună de dezvoltare artroza primei articulații carpiene